visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

Flatness class floor surface (NEN 2747)

ID:335083
GUID:-
Type:PROPERTY
Version:12
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INFlatness class floor surface (NEN 2747)
nl-NLVlakheidsklasse vloervlak (NEN 2747)

Description

Measures

References

Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken
[NEN 2747:2001]


Supertypes
Fact
Subtypes