visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Element of
Elements

Consistency of humid soil

ID:330713
GUID:-
Type:PROPERTY
Version:14
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INConsistency of humid soil
nl-NLConsistentie van vochtige grond

Description

Measures

References

Consistentie (bodemkunde): Grond in vochtige toestand
Termen die gewoonlijk worden gebruikt voor consistentie in de (veld)bodemkunde zijn:
- Loose: onsamenhangend
- Very friable: grond kan gemakkelijk tussen duim en wijsvinger worden samengedrukt
- Friable: grond is gemakkelijk tussen duim en wijsvinger samen te drukken.
- Firm: er is enige druk nodig om grond tussen duim en wijsvinger samen te drukken, weerstand is voelbaar
- Very firm: grond kan nauwelijks tussen duim en wijsvinger worden samengedrukt
- Extremely firm: grond kan niet tussen duim en wijsvinger worden samengedrukt, maar alleen in stukken worden gebroken
[Wikipedia (Nl)]


Subtypes