visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)

Consistency of soil

ID:330697
GUID:-
Type:PROPERTY
Version:14
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INConsistency of soil
nl-NLConsistentie van grond

Description

[en-IN]
The coherence between Soil particles.


[nl-NL]
De samenhang tussen Gronddeeltjes.


Measures

    References

    Consistentie (bodemkunde)
    Onder consistentie wordt in de bodemkunde verstaan de mate van samenhang tussen bodemdeeltjes. Consistentie kan men voelen met de vingers door een klomp bodemmateriaal fijn te drukken. De consistentie kan worden waargenomen in natte, vochtige en droge toestand. In de grondmechanica wordt consistentie uitgedrukt in de zogeheten Atterbergwaarden. De Atterbergwaarden (of consistentiewaarden) karakteriseren de plasticiteit van de grond, uitgedrukt in het watergetal (w).
    [Wikipedia (Nl)]