visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Element of
Elements

Durability class - NEN 5461

ID:313379
GUID:-
Type:PROPERTY
Version:37
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INDurability class - NEN 5461
nl-NLDuurzaamheidsklasse - NEN 5461

Description

[nl-NL]
Duurzaamheidsklassen:
1. Zeer duurzaam (25 jaar)
2. Duurzaam (15 - 25 jaar)
3. Matig duurzaam (10 - 15 jaar)
4. Weinig duurzaam (5 - 10 jaar)
5. Zeer weinig duurzaam (< 5 jaar)


[en-IN]
Durability classes:
1. Very durable (25 years)
2. Durable (15 - 25 years)
3. Moderately durable (10 - 15 years)
4. Little durable (5 - 10 years)
5. Very little durable (< 5 years)


Measures

 • Selection measure
  • : 1. Very durable
  • : 2. Durable
  • : 3. Moderately durable
  • : 4. Little durable
  • : 5. Very little durable

References

Tabel 22: Duurzaamheidsklassen
De aangegeven houdbaarheid in jaren betreft hout dat in contact met de grond staat en in een gematigd klimaat is toegepast.
[NEN 5461:1999 - Kwaliteitseisen voor hout (KVH 200]


Duurzaamheid
De natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort is de weerstand van deze houtsoort tegen aantasting door micro-organismen en/of insecten. Met betrekking tot de weerstand van het kernhout tegen de aantasting door schimmels, worden duurzaamheidsklassen onderscheiden volgens tabel 22.
[NEN 5461:1999 - Kwaliteitseisen voor hout (KVH 200]