visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Element of
Elements

Gb

ID:305481
GUID:-
Type:UNIT
Version:15
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INGb
en-INGilbert
nl-NLGb
nl-NLGilbert

Description

References

Gilbert (eenheid)
De gilbert is een oude eenheid voor de magnetomotorische kracht. Het eenheidssymbool is Gb. (...) De eenheid is genoemd naar de Engelse natuurkundige William Gilbert. De gilbert is geen SI-eenheid. Officieel gebruik is niet toegestaan
[Wikipedia (Nl)]


Supertypes
CGS system
Unit
Subtypes