visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)

Percentage

ID:15869
GUID:-
Type:MEASURE
Version:19
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-IN%
en-INPer cent
en-INPercentage
nl-NL%
nl-NLPercentage
nl-NLProcent

Description

Units

  References

  Percentage
  In mathematics, a percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100 (per cent meaning 'per hundred'). It is often denoted using the percent sign, '%'. For example, 45% (read as 'forty-five percent') is equal to 45 / 100, or 0.45. Percentages are used to express how large one quantity is relative to another quantity. The first quantity usually represents a part of, or a change in, the second quantity, which should be greater than zero. For example, an increase of $ 0.15 on a price of $ 2.50 is an increase by a fraction of 0.15 / 2.50 = 0.06. Expressed as a percentage, this is therefore a 6% increase. Although percentages are usually used to express numbers between zero and one, any dimensionless proportionality can be expressed as a percentage. For instance, 111% is 1.11 and -0.35% is -0.0035.
  [Wikipedia (En)]


  Procent
  Een procent (van Latijn: pro centum, per honderd) aangeduid door het teken % is een honderdste deel. Men gebruikt procenten om een deel van een groter geheel aan te geven, door het geheel 'op 100 te stellen'. Door de uitdrukking in procenten, wordt vaak vermeden in decimalen te moeten rekenen en laten delen zich onderling gemakkelijk vergelijken. Het aantal procenten wordt percentage genoemd. In plaats van 'de helft' kan men dus ook '50%' zeggen, of een 'percentage van 50'. Procenten worden het meest toegepast in de rekenkunde. Niet te verwarren met procentpunt. Aangezien procenten altijd een deel van een geheel aangeven, is het belangrijk om in alle gevallen duidelijk aan te geven waar het honderdsten van zijn. Met andere woorden wat is honderd procent? Helaas wordt hier vaak tegen gezondigd met het risico van een verkeerde interpretatie als gevolg.
  [Wikipedia (Nl)]


  Supertypes
  Measure
  Subtypes