visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

bbl (US)

ID:15853
GUID:-
Type:UNIT
Version:17
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INbbl (US)
en-INdry barrel (US)
nl-NLbbl (US)
nl-NLdroge barrel (US)
nl-NLdry barrel (US)

Description

References

dry barrel (US)
1 bbl (US) (dry) = 7056 in^3 = 115,6271 dm^3
[ISO 31-01:1992.1-06.A.n]


Barrel (volume)
The barrel is the name of several units of volume, generally in the range of about 100-200 L (30-50 US gallon).
[Wikipedia (En)]


Vat (eenheid)
Een vat (Engels: barrel, afgekort tot bbl) is een standaard-inhoudsmaat voor ruwe aardolie en is gelijk aan 42 US gallons (9702 kubieke inch), ofwel ca. 158,99 liter. In de olieindustrie worden geen vaten meer gebruikt maar kubieke meters, toch wordt de hoeveelheid olie nog vaak uitgedrukt in vaten of barrels. Ook de prijs van olie gaat per vat of barrel.
[Wikipedia (Nl)]