visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)

s

ID:15759
GUID:-
Type:UNIT
Version:58
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INs
en-INsecond
nl-NLs
nl-NLseconde

Description

References

second
The second is the duration of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom.
[BIPM]


Table 1 - SI base units
length - metre (m), mass - kilogram (kg), time - second (s), electric current - ampere (A), thermodynamic temperature - kelvin (K), amount of substance - mole (mol), luminous intensity - candela (cd).
[ISO 31-00:1992.2.3.2.1]


Table 5 - Units used with the SI
time - minute (min) / hour (h) / day (d), plane angle - degree (º) / minute / second, volume - litre (l) (L), mass - tonne (t).
[ISO 31-00:1992.2.3.4]


second
[ISO 31-01:1992.1-07.a]


second
[ISO 31-02:1992.2-01.a]


second
[ISO 31-02:1992.2-02.a]


second
[ISO 31-07:1992.7-01.a]


second
[ISO 31-07:1992.7-24.a]


second
[ISO 31-07:1992.7-30.a]


second
[ISO 31-09:1992.9-31.a]


second
[ISO 31-09:1992.9-37.a]


second
[ISO 31-10:1992.10-48.a]


Second
The second (SI symbol: s), sometimes abbreviated sec., is the name of a unit of time, and is the International System of Units (SI) base unit of time. SI prefixes are frequently combined with the word second to denote subdivisions of the second, e.g., the millisecond (one thousandth of a second) and nanosecond (one billionth of a second). Though SI prefixes may also be used to form multiples of the second (such as 'kilosecond,' or one thousand seconds), such units are rarely used in practice. More commonly encountered, non-SI units of time such as the minute, hour, and day increase by multiples of 60 and 24 (rather than by powers of ten as in the SI system). The second was also the base unit of time in the centimetre-gram-second, metre-kilogram-second, metre-tonne-second, and foot-pound-second systems of units.
[Wikipedia (En)]


Seconde
De seconde is de internationale standaardeenheid van tijd. Zij is gedefinieerd als de duur van 9 192 631 770 perioden van de straling die correspondeert met de overgang tussen de twee hyperfijnenergieniveaus van de grondtoestand van een 133cesiumatoom in rust bij een temperatuur van 0 K. Het symbool voor deze eenheid is s. Onjuist is sec. Doordat de seconde nu niet langer gedefinieerd is als een vast gedeelte van de dag, is het noodzakelijk geworden nu en dan een schrikkelseconde in te voegen. In de meetkunde (...) een 1/3600e deel van een graad. In de muziek is een seconde een interval tussen twee opeenvolgende tonen, na de prime het tweede interval. Meestal spreekt men hier echter van secunde.
[Wikipedia (Nl)]