visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

Np

ID:15690
GUID:-
Type:UNIT
Version:32
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INneper
en-INNp
nl-NLneper
nl-NLNp

Description

References

neper
1 Np is the level of a field quantity when ln ( F / F(0) ) = 1
[ISO 31-02:1992.2-09.a]


neper
1 Np is the level of a power quantity when 1/2 ln (P / P(0) ) = 1
[ISO 31-02:1992.2-10.a]


neper
[ISO 31-02:1992.2-12.a]


neper
[ISO 31-07:1992.7-25.a]


Neper
Like the decibel, it is a unit in a logarithmic scale, the difference being that where the decibel uses base-10 logarithms to compute ratios, the neper uses base e ≈ 2.71828. The value of a ratio in nepers, Np, is given by Np = ln(x1/x2) = ln(x) - ln(x2) where x1 and x2 are the values of interest, and ln is the natural logarithm.
[Wikipedia (En)]


Neper
De neper is een eenheid die in de natuurkunde wordt gebruikt wanneer er met logaritmen gerekend wordt. De neper stelt dan de eenheid van logaritmische afname (ook wel logarithmic decay) voor. Deze grootheid wordt soms ook aangeduid met de Engelse termen logarithmic decrement of logarithmic increment. Logaritmische afname is een dimensieloos getal waarmee een (logaritmische) verhouding van twee grootheden wordt aangegeven. De grootheden zijn stromen, spanningen of drukken. Zij mogen nooit vermogens voorstellen.
[Wikipedia (Nl)]