visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)

metric horsepower

ID:15678
GUID:-
Type:UNIT
Version:22
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INmetric horsepower
nl-NLmetrische paardekracht

Description

References

metric horsepower
[ISO 31-03:1992.3-27.C.b]


Horsepower
Horsepower (hp or HP) is the name of several non-metric units of power. In scientific discourse, the term 'horsepower' is rarely used because of its various definitions and the already existent SI unit for power, the watt (W). However, use of the term 'horsepower' persists as a legacy in many languages and industries, particularly as a unit of measurement of the maximum power output of internal-combustion engines of automobiles; and often of trucks, buses, and ships. The use of 'HP' is being slowly replaced by kW (kilowatt) and MW (megawatt). (...) Metric horsepower, as a rule, is defined as 0.73549875 kW, or roughly 98.6% of mechanical horsepower.
[Wikipedia (En)]


Paardenkracht
De paardenkracht (afgekort als pk) is een verouderde eenheid van arbeidsvermogen. Het was het arbeidsvermogen dat een gemiddeld paard langdurig kon leveren — bijvoorbeeld voor het aandrijven van een rosmolen. De naam paardenkracht is verwarrend, want het is niet een eenheid van kracht maar van vermogen. De Engelse naam horse power (afgekort HP) heeft die verwarring niet. (...) Een Nederlandse paardenkracht (pk) is exact dezelfde als de Duitse Pferdestärke (PS), terwijl de Engelse horse power (hp) iets groter is: 1 horse-power = 1 HP = 550 ft.lbf/s ~ 745,7 watt met andere basiseenheden (1 ft = 1 foot = 0,3048 m en 1 lb = 1 pound = 0,4536 kg. lbf is de zwaartekracht op 1 pound. In Engeland werd dus een iets andere definitie toegepast.
[Wikipedia (Nl)]


Watt
De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen. Een gloeilamp met een vermogen van 60 watt gebruikt een hoeveelheid energie van 60 joule per seconde. 1 W = 1 (J / s) = 1 (kg . m2 / s3) De eenheid is genoemd naar James Watt. Een verouderde eenheid van vermogen is de paardenkracht (pk, CV) of nagenoeg de horsepower (hp): 1 pk = 735,49875 W, terwijl 1 hp ~ 746 W Een praktische, niet-SI-eenheid, die rechtstreeks van de watt is afgeleid is de kilowattuur (kWh): 1 kWh = 3,6 MJ (megajoule). Dit is een eenheid van energie.
[Wikipedia (Nl)]