visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

metric carat

ID:15677
GUID:-
Type:UNIT
Version:22
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INmetric carat
nl-NLmetriek karaat

Description

References

metric carat
[ISO 31-03:1992.3-01.C.a]


Carat (mass)
The carat is a unit of mass used for measuring gems and pearls. Currently a carat is defined as exactly 200 mg (0.007,055 oz, 3.086 grains). This definition, known as the metric carat, was adopted in 1907 at the Fourth General Conference on Weights and Measures, and soon afterwards in many countries around the world. It is universally used today. The carat is divisible into one hundred points of two milligrams each.
[Wikipedia (En)]


Karaat
De karaat is een eenheid welke twee betekenissen kan hebben. - Karaat als massa De karaat is een eenheid voor massa, die gebruikt wordt voor edelstenen. Het woord is afkomstig van het Griekse woord keration (vrucht van de johannesbroodboom) dat via het Arabisch en Italiaans in het Nederlands kwam. In het verleden hadden verschillende landen hun eigen karaat, die ongeveer overeenkwam met de massa van een johannesbroodboomzaadje, die gebruikt werden op precisieweegschalen vanwege hun constante massa. In 1907 werd de metrische karaat echter vastgesteld op 200 milligram. - Karaat als gehalte De karaat is ook een eenheid waarin het gehalte aan edelmetalen zoals goud in legeringen wordt aangeduid. Een karaat is dan een 24e deel zuiver edelmetaal voor een hoeveelheid legering. 24 karaat is dus zuiver goud, 12 karaat 50% zuiver goud, enzovoort. 1 Karaat komt dus overeen met 4,16667 procent
[Wikipedia (Nl)]