visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

litre

ID:15654
GUID:-
Type:UNIT
Version:29
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INl
en-INlitre
nl-NLl
nl-NLliter

Description

[en-IN]
1 l = 1 dm3


References

litre
1 l = 1 dm^3
[ISO 31-01:1992.1-06.b]


Litre
The litre or liter (see spelling differences) is a unit of volume. There are two official symbols: the Latin letter L in lower (l) (to avoid confusion with the number 1 often as cursive l) and upper case (L). The litre appears in several versions of the metric system; although not an SI unit, it is accepted for use with the SI.[1] The international unit of volume is the cubic metre (m3). One litre is equal to 0.001 cubic metre and is denoted as 1 cubic decimetre (dm3).
[Wikipedia (En)]


Liter
Een liter is een inhoudsmaat die in het dagelijks verkeer veelvuldig wordt gebruikt om het volume van een vloeistof of een gas aan te geven. Hoewel het geen SI-eenheid is, wordt het gebruik ervan expliciet gedoogd door het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Het door de BIPM aanbevolen alternatief is om volumes uit te drukken in dm3 of m3. In Nederland wordt voor een liter het symbool l gebruikt. Elders kan men ook het symbool L tegenkomen; zie deze uitleg. Een liter is gelijk aan: - 1000 kubieke centimeter (1000 cc) - 1 kubieke decimeter (1 dm3) - 0,001 kubieke meter (1/1000 m3)
[Wikipedia (Nl)]