visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

in

ID:15608
GUID:-
Type:UNIT
Version:22
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INin
en-INinch
nl-NLduim
nl-NLin
nl-NLinch

Description

[en-IN]
1 in = 25,4 mm


References

inch (in) (informative)
1 in = 25,4 mm (exactly)
[ISO 31-01:1992.1-03.A.a]


Inch
An inch (plural: inches; symbol or abbreviation: in or, sometimes a double prime) is the name of a unit of length in a number of different systems, including English units, Imperial units, and United States customary units. Its size can vary from system to system. There are 36 inches in a yard and 12 inches in a foot. A corresponding unit of area is the square inch and a corresponding unit of volume is the cubic inch. International inch In 1958 the United States and countries of the Commonwealth of Nations defined the length of the international yard to be 0.9144 metres. Consequently, the international inch is defined to be equal to 25.4 millimetres. The international standard symbol for inch is in (see ISO 31-1, Annex A).
[Wikipedia (En)]


Duim (lengtemaat)
Duim, oude Nederlandse lengtemaat die ongeveer gelijk is aan de breedte van het bovenste kootje van de duim van een volwassen man. Een duim heeft afhankelijk van de streek een andere lengte. - Amsterdamse duim is 2,57393636 cm (11 Amsterdamse duim is 1 Amsterdamse voet) - Franse duim is 2,7 cm - Gelderse of Nijmeegse duim is 2,7 cm - Hondsbosse en Rijpse duim is 2,4 cm - Rijnlandse duim is 2,61 cm Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de duim gelijk gesteld aan een centimeter, echter in 1870 werd de duim afgeschaft. Een duim komt tegenwoordig overeen met een Engelse inch (2,54 cm). In de techniek wordt de duim nog wel eens informeel gebruikt, men spreekt dan bijvoorbeeld van een drieduims pijp.
[Wikipedia (Nl)]