visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Elements

ºF

ID:15574
GUID:-
Type:UNIT
Version:22
Version date:2013-02-22
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INdegree Fahrenheit
en-INºF
nl-NLgraad Fahrenheit
nl-NLºF

Description

References

degree Fahrenheit
[ISO 31-04:1992.4-02.A.a]


Fahrenheit
Fahrenheit is a temperature scale named after Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736), the German physicist who proposed it in 1724. In this scale, the freezing point of water is 32 degrees Fahrenheit (°F) and the boiling point 212 °F, placing the boiling and freezing points of water exactly 180 degrees apart. A degree on the Fahrenheit scale is 1/180th part of interval between the ice point and steam point or boiling point. On the Celsius scale, the freezing and boiling points of water are exactly 100 degrees apart, hence the unit of this scale. A temperature interval of one degree Fahrenheit is an interval of 5/9 of a degree Celsius. The Fahrenheit and Celsius scales coincide at -40 degrees (i.e. -40 °F and -40 °C describe the same temperature).
[Wikipedia (En)]


Graad (temperatuur)
De graad wordt in meerdere temperatuursschalen gebruikt. Vaak wordt het symbool ° gebruikt, gevolgd door de eerste letter van de temperatuursschaal (bijv. : 20°C betekent 20 graden Celsius). Ook de Kelvin K werd vroeger door een ° voorafgegaan, tegenwoordig niet meer : 273,15 K = 0°C.
[Wikipedia (Nl)]


Subtypes