visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)

Mechanical strength

ID:12523
GUID:-
Type:PROPERTY
Version:26
Version date:2012-12-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INMechanical strength
en-INStrength
nl-NLMechanische sterkte
nl-NLSterkte

Description

[en-IN]
Mechanical strength is the amount of stress that can be resisted.


[nl-NL]
Mechanische sterkte is de hoeveelheid spanning die kan worden weerstaan.


Measures

References

Sterkte
Mechanische eigenschap die de geschiktheid aangeeft van een materiaal om belastingen te weerstaan, meestal uitgedrukt in spanningseenheden.
[NEN-EN 1990:2012 1.5.2.16]