visitor: Guest USER Login
Login is only needed for editing content of the library. Close it
Search

Language
Search result
Concepts (0)
Documents (0)
Element of
Elements

Concept

ID:143366
GUID:-
Type:BAG
Version:1
Version date:2011-10-12
Status:DRAFT
Owner:IFD-Nederland

Names

en-INConcept
nl-NLConcept

Description

[en-IN]
A Concept is a mental construction structuring our consciousness. In the language a concept is recognized and identified by its name. A concept has meaning, more or less common for most people, within certain boundaries, and a certain language.


[nl-NL]
Een Concept is een mentale constructie waarmee ons bewustzijn wordt gestructureerd. In de taal wordt een concept herkend en geïdentificeerd door zijn naam. Een concept heeft betekenis, die min of meer gemeenschappelijk is voor de meeste mensen, binnen zekere grenzen en een bepaalde taal.


References

Concepts
Concepts, pretheoretically, are the constituents of thoughts. But the pre-theoretic notion only goes so far as an entry point into philosophical theories of concepts. This is partly because concept has become a term of art among philosophers and partly because of the diversity of projects and concerns that tend to get lumped under this one heading. Adding to the confusion is the fact that disputes about concepts often reflect deeply opposing approaches to the study of the mind, language, and even to philosophy itself. Bearing all of this in mind, this entry is organized around five significant issues that are focal points for many theories of concepts. Not every theory of concepts takes a stand on each of the five, but viewed collectively these issues show why the theory of concepts has been such a rich and lively topic in recent years. The five issues are: (1) the ontology of concepts, (2) the structure of concepts, (3) empiricism and nativism about concepts, (4) concepts and natural language, and (5) concepts and conceptual analysis.
[SEP]


Concept
A concept (abstract term: 'conception') is a cognitive unit of meaning- an abstract idea or a mental symbol sometimes defined as a 'unit of knowledge,' built from other units which act as a concept's characteristics. A concept is typically associated with a corresponding representation in a language or symbology such as a word. The meaning of 'concept' is explored in mainstream cognitive science and philosophy of mind. The term 'concept' is traced back to 1554-60 (l. conceptum - something conceived), but what is today termed 'the classical theory of concepts' is the theory of Aristotle on the definition of terms.
[Wikipedia (En)]


Concept (filosofie)
Een concept (van het Latijn concipere - conceptum: bijeen nemen, vatten, begrijpen), ook een begrip, is een denkvorm, namelijk de mentale voorstelling van een of meer ideeën die worden samengevat in een hogere klasse van gelijkaardige of verwante verschijnselen of abstracte relaties. Concepten zijn op die manier de denkbeeldige objecten waarmee filosofie wordt bedreven. Het gaat bij iedere filosofische benadering telkens om abstracte voorstellingen van toestanden, verbanden of kwaliteiten, die in de werkelijkheid worden onderscheiden en in een gezamenlijke denkvorm gebracht. Een concept wordt gekenmerkt door een definitie waarin de eigenschappen ervan worden beschreven en waarmee het van andere begrippen wordt onderscheiden. Deze definitie kan expliciet of impliciet zijn. Sommige begrippen worden niet verder gedefinieerd omdat de inhoud ervan voor iedereen duidelijk en ontegensprekelijk is. Andere begrippen moeten vaak ter wille van het goed verstaan (en voor een goed begrip) duidelijk worden gedefinieerd. Ieder begrip of concept wordt met een eigen symbool aangeduid dat het hanteren ervan vergemakkelijkt. Deze aanduiding kan een woordterm, een grafisch of ander symbool zijn.
[Wikipedia (Nl)]